Garantie

Als u een boxspring koopt bij BoxspringXL, kunt u rekenen op een goede garantie. Deze garantie geldt naast en onverminderd de wettelijke rechten die u als consument al heeft.

BoxspringXL geeft 3 jaar afbouwende garantie op materiaal- en fabricagefouten aan het onderstel, matras, topmatras en hoofdeind. De afbouwende garantie is als volgt:

  • 1ste jaar: volledige garantie
  • 2e jaar: 1/3 afschrijving
  • 3e jaar: 2/3 afschrijving

De garantie op de motor van een elektische boxspring wordt gegarandeerd door de desbetreffende fabrikant hiervan. Van toepassing zijn de garantietermijn- en voorwaarden van deze fabrikant.

Indien er sprake is van verkleuring hanteert een BoxspringXL een volledige garantietermijn van 3 maanden.

Garantie bepalingen

De garantietermijn gaat in op de datum die vermeldt staat op de factuur. Voorwaarde is wel dat onze plaatsingsinstructies en onderhoudsadviezen correct gevolgd zijn en dat er sprake is van normaal huishoudelijk gebruik.

Indien zich materiaal- of fabricagefouten voordoen, verplicht BoxspringXL zich zulke fouten te herstellen volgens deze garantievoorwaarden. Indien het defect niet hersteld kan worden, vervangt BoxspringXL het product conform de voorwaarden, of indien niet meer leverbaar, door een gelijkwaardig product. Indien producten worden gerepareerd of vervangen tijdens de garantieperiode, wordt de oorspronkelijke garantieperiode niet verlengd. Schade die het directe of indirecte gevolg is van de fout valt niet onder de garantie.

Aanspraken op garantie of gebreken/beschadigingen ontstaan door ondoelmatig handelen (bijvoorbeeld overbelasting), verkeerd of ondoelmatig gebruik of door normale slijtage worden uitgesloten. Onder normale slijtage vallen in ieder geval onderstaande bepalingen:

  • Onderstel, matrassen en topmatrassen: bij normaal huishoudelijk gebruik is contourvorming (een plaatselijk hoogteverschil) van 1,5 tot 2 cm acceptabel. Dergelijke contourvorming valt buiten de garantie.
  • Boxspringonderdelen zoals onderstel, matras en topmatras kunnen in breedte en lengte tot 2 cm afwijken van de originele maatvoering.
  • Onderstel, matrassen en topmatrassen verliezen door de loop der jaren en bij normaal huishoudelijk gebruik tot 15% van hun vorm en ondersteuning. Een dergelijk verlies is normale slijtage en valt buiten de garantie.

Verandering in materiaal die de functionaliteit van het product niet aantasten vallen niet onder de garantie.

Combinaties met niet-BoxspringXL producten kunnen, afhankelijk van de aard van de klacht, tot beperkingen in de garantie-aanspraak leiden.

Een aanspraak op garantie kan alleen worden gedaan onder overlegging van een aankoopbewijs (bijv. originele factuur). De garantie is alleen geldig voor de oorspronkelijke koper.

De garantie ziet uitsluitend toe op de reparatie of vervanging van het defecte onderdeel. Kosten van levering of montage worden niet vergoed.

Wettelijke garantie

Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Hiernaast hanteren wij voor sommige producten ook een eigen garantie of is de fabrieksgarantie van toepassing. Deze garanties doen niets af aan de wettelijke garantie